پنجشنبه 27 آذر 1393   14:00:39
ساختار اداره کل
اداره کل استان
خدمات الکترونیکی
آمار و اطلاع رسانی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


با همت کارشناسان اداره کل استاندرد خوزستان :وسایل سنجش در استان خوزستان استاندارد می باشند
کارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد خوزستان گفت: در هشت ماهه امسال تعداد یک هزار و 342 مورد کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به نیاز جامعه به اندازه گیری های درست و برای اطمینان از سلامت ابزار آزمایشگاهی و جلوگیری از تضیع حقوق شهروندان و همچنین کم فروشی ناشی از عدم عملکرد صحیح این دستگاه ها بصورت دوره ای و متناوب توسط شرکت های تأیید صلاحیت شده همکار بر اساس استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است.


توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت :دریافت بیش از 28 هزار و 900 نمونه جهت بررسی و انطباق با استانداردهای مربوطه
کارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 28 هزار و 979 نمونه توسط کارشناسان این اداره کل و شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده از واحدهای تولیدی، صنفی و محموله های صادراتی و وارداتی اخذ شده است.


توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت:صدور بیش از 360 گواهینامه انطباق صادراتی خرما
کارشناس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد خوزستان گفت: در هشت ماهه نخست امسال تعداد 361 فقره گواهینامه انطباق کالا با استاندارد ملی ایران جهت محموله های صادراتی واحدهای بسته بندی خرما در سطح استان خوزستان صادر گردیده که این امر پس از بازرسی و نمونه برداری از محموله ها و حصول اطمینان از انطباق آن ها با استانداردهای ملی مربوطه صادر می گردد.


توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت:خروج بیش از 119 هزار سیلندرگاز معیوب از گردش کار
مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: تعداد 17 شرکت و تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع در استان خوزستان وجود دارد که از ابتدای سال تابحال 37 بازدید و بازرسی از آن ها بعمل آمده است.


توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت:توقیف بیش از 13 محصول درآبان ماه سال جاری
رئیس اداره حقوقی اداره کل استاندارد خوزستان گفت : در آبان ماه سال جاری کارشناسان این اداره کل تعداد 13محصول مختلف از فروشگاه ها و واحدهای تولیدی استان خوزستان را به علت فروش و عرضه محصولات غیر استاندارد و نیز جعل نشان استاندارد توقیف و جمع آوری نمودند.


توسط اداره کل استاندارد استان خوزستان صورت پذیرفت:صدور بیش از 540 گواهینامه آسانسور
مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: در هشت ماهه امسال این اداره کل تعداد 542 گواهی تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور جهت مناطق مختلف شهرداری شهرستان های استان خوزستان صادر نموده است.


جلوگیری از ورود 39 محموله خارجی غیر استاندارد به کشور
رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد خوزستان اعلام کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور، این اداره کل برکلیه اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که قصد ترخیص از گمرکات خوزستان را دارند نظارت نموده و تنها درصورت انطباق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای مورد قبول، مجوز ورود به کشور برای آنها صادر می گردد در غیراینصورت کلیه محموله های نامرغوب خارجی و غیر استاندارد باید مرجوع شوند.


توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت: بازرسی از 3 هزار واحد صنفی
مدیرکل استاندارد خوزستان اعلام کرد: این اداره کل به عنوان متولی تعیین کیفیت کالا اهتمام جدی را در راستای استاندارد سازی محصولات واحدهای تولیدی سرلوحه کار خود دارد. بر همین اساس و در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) در سطح استان خوزستان کارشناسان این اداره کل اقدام به کنترل دقیق بازار و جلوگیری از عرضه محصولات غیر استاندارد توسط مراکز عرضه می نمایند.


توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت:صدور 8 پروانه کاربرد علامت استاندارد
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان از موافقت کمیته علائم استاندارد استان خوزستان جهت صدور 4 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و 4 پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و یک مجوز کاربرد علامت استاندارد در آبان ماه امسال در استان خوزستان خبر داد.


اخبار
وسایل سنجش در استان خوزستان استاندارد می باشند
 • 1393/9/26 چهارشنبه با همت کارشناسان اداره کل استاندرد خوزستان : وسایل سنجش در استان خوزستان استاندارد می باشند
  کارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد خوزستان گفت: در هشت ماهه امسال تعداد یک هزار و 342 مورد کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به نیاز جامعه به اندازه گیری های درست و برای اطمینان از سلامت ابزار آزمایشگاهی و جلوگیری از تضیع حقوق شهروندان و همچنین کم فروشی ناشی از عدم عملکرد صحیح این دستگاه ها بصورت دوره ای و متناوب توسط شرکت های تأیید صلاحیت شده همکار بر اساس استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است.
توزین بیش از سه هزار 200 فرآورده از واحدهای تولیدی و صنفی
دریافت بیش از 28 هزار و 900 نمونه جهت بررسی و انطباق با استانداردهای مربوطه
صدور بیش از 360 گواهینامه انطباق صادراتی خرما
 • 1393/9/19 چهارشنبه توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت: صدور بیش از 360 گواهینامه انطباق صادراتی خرما
  کارشناس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد خوزستان گفت: در هشت ماهه نخست امسال تعداد 361 فقره گواهینامه انطباق کالا با استاندارد ملی ایران جهت محموله های صادراتی واحدهای بسته بندی خرما در سطح استان خوزستان صادر گردیده که این امر پس از بازرسی و نمونه برداری از محموله ها و حصول اطمینان از انطباق آن ها با استانداردهای ملی مربوطه صادر می گردد.
خروج بیش از 119 هزار سیلندرگاز معیوب از گردش کار
توقیف بیش از 13 محصول درآبان ماه سال جاری
صدور بیش از 540 گواهینامه آسانسور
جلوگیری از ورود 39 محموله خارجی غیر استاندارد به کشور
 • 1393/9/12 چهارشنبه جلوگیری از ورود 39 محموله خارجی غیر استاندارد به کشور
  رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد خوزستان اعلام کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور، این اداره کل برکلیه اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که قصد ترخیص از گمرکات خوزستان را دارند نظارت نموده و تنها درصورت انطباق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای مورد قبول، مجوز ورود به کشور برای آنها صادر می گردد در غیراینصورت کلیه محموله های نامرغوب خارجی و غیر استاندارد باید مرجوع شوند.
بازرسی از 3 هزار واحد صنفی
 • 1393/9/12 چهارشنبه توسط اداره کل استاندارد خوزستان صورت پذیرفت: بازرسی از 3 هزار واحد صنفی
  مدیرکل استاندارد خوزستان اعلام کرد: این اداره کل به عنوان متولی تعیین کیفیت کالا اهتمام جدی را در راستای استاندارد سازی محصولات واحدهای تولیدی سرلوحه کار خود دارد. بر همین اساس و در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) در سطح استان خوزستان کارشناسان این اداره کل اقدام به کنترل دقیق بازار و جلوگیری از عرضه محصولات غیر استاندارد توسط مراکز عرضه می نمایند.
صدور 8 پروانه کاربرد علامت استاندارد
صدور 674 گواهینامه انطباق جهت کالاهای وارداتی
 • 1393/9/12 چهارشنبه توسط اداره استانداردخرمشهر صورت پذیرفت : صدور 674 گواهینامه انطباق جهت کالاهای وارداتی
  رئیس اداره استاندارد شهرستان خرمشهر گفت: در راستای اجرای قوانین سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور این اداره برکلیه اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که قصد ترخیص از گمرک خرمشهر را داشته باشند نظارت نموده و تنها درصورت انطباق با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای مورد قبول مجوز ورود به کشور برای آنها صادر می گردد در غیر اینصورت کلیه محموله های نامرغوب خارجی و غیر استاندارد باید مرجوع شوند.
ابطال 5 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
برگزاری مراسم روز ملی کیفیت
تمدید 25 پروانه کاربرد علامت استاندارد
توقیف بیش از 15 محصول درمهر ماه سال جاری
اطلاعیه
 
 
سایر پیوندها  
                                                                                                                        
                                                                                                                          
گزارش تصویری

مصالح ساختماني استاندارد

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ISIRIGuest)


Powered By Sigma ITID.